Home » Styrelsen

Styrelsen

STYRELSE

Ordförande
Åsa Malmström
Ärtingevägen 22, 513 91 Fristad
+46 70 483 6002, asa.malmstrom@hotmail.com

Sekreterare
vakant

Kassör
Inger Steen
Enelyckan 1, Östra Harg, 585 91 Linköping
+46 76 771 33 78, inger.steen@live.se

Ledamot
Maria Pagmark
Kornettvägen 19, 192 73 Sollentuna
+46 73 801 42 53, pagmark.n@telia.com

Ledamot
Jenny Palmqvist
Viskarhultsvägen 56, 515 35 Viskafors
+46730581334, jpalmkvist77@gmail.com

Ledamot
Vivi Waag
Boks 6, Sandsli, 5861 Bergen, Norge
vivi@sealywest.net

Suppleant
Anna-Marie Rosgaard 
Jørgens Alle 24, 8850 Bjerringbro, Denmark
+45 52 24 60 84, hundesalon@outlook.dk

Suppleant
Hanna Stenberg
Närlundavägen 16A, 252 75 Helsingborg
+46 70 631 76 13, stenberghanna@hotmail.com

REVISORER

Gösta Lisemark
Gladiolusvägen 24, 218 34 Bunkeflostrand

Edgar Waag
Boks 6, Sandsli, 5861 Bergen, Norge

Ulrika Hallenborg
Starbyvägen 6, 26295 Ängelholm

VALBEREDNING

Sammankallande
Majvi Niveborn
Nötskrikevägen 8, 266 53 Vejbystrand

Ledamot
Lennart Roos

Ekonomigatan 1 A, 216 13 Limhamn

Ledamot
Anki Strindberg
Esbjörnsgatan 60, 702 17 Örebro

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ

Sammankallande
Åsa Malmström
(adress se ovan)

Ledamot
utses av styrelsen beroende på utställningsort